WERKEN BOTERMELKBAAN

AANLEG FIETSPADEN EN RIOLERINGSWERKEN 

Sedert begin oktober 2019 zijn er ingrijpende werken gestart aan de Botermelkbaan: de gemeente Schoten wil deze belangrijke verbindingsweg eerlang met veilige fietspaden uitrusten.

  • Aan weerszijden van de baan worden grachten gegraven en fietspaden aangelegd. Hiervoor moeten de eiken langs de baan gerooid worden. Zomaar eventjes 422 bomen werden ondertussen gekapt. De aanblik van de ooit zo groene Botermelkbaan oogt nu erg kaal. Schrale troost: de bevoegde schepen beloofde om "elders" evenveel nieuwe bomen aan te planten.

  • Ter hoogte van de Zilverstraat/Dennenlei en aan de Wezelsebaan komen fietsoversteken.

  • Het kruispunt Botermelkbaan met de Wezelsebaan wordt heraangelegd. Auto's zullen enkel nog de Wezelsebaan kunnen uitrijden in de richting van 's-Gravenwezel. Vanuit de Botermelkbaan kunnen auto's niet meer de Wezelsebaan inrijden.

  • Het kruispunt met de Alice Nahonlei wordt heringericht met verkeerslichten.

Verder zal een gescheiden rioleringsstelsel afvalwater en regenwater apart opvangen en afgevoeren.

Ter hoogte van de Zilverstraat/Dennenlei en aan het Klein Schijn komt een bufferbekken voor de opvang van regenwater.

Voor de openbare verlichting werd gekozen voor LED-armaturen.

Meer informatie vind je hier:

Planning

Algemene Presentatie 23 september 2019

Informatie voor de bewoners van de Botermelkbaan

VERENIGING
VAN
SCHOTENHOF 

VZW gesticht in 1931

Ondernemingsnummer 410637721

Bankrekening nr. BE26 3200 3244 2429

ADRES

Nachtegalenlei 50

2900 Schoten

JA IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE OVER LIDMAATSCHAP ONTVANGEN

© 2017 door Vereniging van Schotenhof vzw.