top of page

Openbaar Onderzoek Havenplein

De context

Het gaat over de ontwikkeling van de braakliggende gronden tussen de jachthaven aan Schoten Vaart, de Villerslei (ter hoogte van de Brug en tegenover de Sluizenstraat) en de Heikantstraat. Triple Living plant hier de bouw van drie blokken met 70 appartementen en 14 eengezinswoningen rond een nieuw aan te leggen “Havenplein". Deze plannen belangen ons allen aan. Het is belangrijk dat we onze stem in dit dossier duidelijk laten horen.

De kans is groot dat dit megalomane project een erg zware last zal leggen op het - nu reeds erg drukke - verkeerspunt aan de brug 14 over Schoten Vaart.

We  zullen wellicht af te rekenen krijgen met verkeersoverlast, parkeerdruk in de aangrenzende straten en sluipverkeer doorheen de woonparkwijken verderop

Wellicht was een minder grootschalig project, met laagbouw rond een gezellig plein hier meer op zijn plaats geweest….

De laatste jaren rijzen aan Schoten Vaart nieuwe appartementen-complexen als paddenstoelen uit de grond.

Een overzicht: 

•    “Wonen aan de Vaart “ (binnengebied Theofiel Van Cauwenberghslei-Zaatstraat-Kruispadstraat) met 249 wooneenheden, hoofdzakelijk appartementen.

•    Het project “Ter Heikant” (op de site van de vroegere Postiauxgarage aan de Heikantstraat): 41 luxeappartementen.

•    Het project van Immobiliëngroep Cogghe op de hoek Heikantstraat-Schotenhofdreef: 15 appartementen en 2 woningen.

•    Met het vertrek van Bouwbedrijf Van Gastel naar St.-Job worden er ook plannen gemaakt om de site aan de Sluizenstraat en de aangrenzende “schapenweide” aan de Geuzenveldenstraat te ontwikkelen voor bewoning, met de bouw van een complex nieuwe appartementen/woonhuizen.

 

De impact is groot

Met de komst van het project Havenplein komen er dus in één klap 84 wooneenheden bij. Dit gaat een enorme impact hebben op de verkeersafwikkeling op en rond de Brug 14, de aansluiting van de Sluizensstraat en het verloop van het verkeer op en rond de Villerslei, richting Schotenhof en Koningshof.

Hierbij mogen we niet vergeten, dat wanneer de nieuwe Hoogmolenbrug in juni in gebruik zal worden genomen, het in-en uitgaand verkeer langs de Sluizenstraat zal moeten verlopen.  Dit zal nog meer verkeersdrukte ter hoogte van de aansluiting met de Villerslei en het nieuwe Havenplein met zich brengen. 

Deze drukke verkeersas langsheen Schoten Vaart, zal in de toekomst dus nog meer verkeer te slikken krijgen, mede door de komst van een geplande KMO-zone aan het Wijtschot

 

De Mobiliteitsstudie die groep Antea heeft opgesteld in opdracht van Triple Living houdt nergens rekening met de functies die aan de Sluizenstraat zullen worden toebedeeld in de toekomst, meer bepaald de afwikkeling van het in- en uitgaand verkeer na opening van de nieuwe Hoogmolenbrug en evenmin met de mogelijke verhoogde verkeersdensiteit ten gevolge van de bijkomende wooneenheden van de projecten die nu in aanbouw zijn, langsheen Schoten-Vaart en de Heikantstraat.

 

Je kan onmogelijk blind blijven voor de grote impact van deze verontrustende evolutie: al die extra bewegingen zullen ongetwijfeld een verhoogde verkeersdruk met zich brengen, met verkeerscongestie, parkeerdruk en toenemend sluipverkeer door Schotenhof, Koningshof, Schijndal en Berkenrode tot gevolg.

 

Dagelijks hebben we nu al te maken met filevorming, met aanschuivend verkeer, soms van vóór het kerkje aan de Alfons Servaislei, wanneer al het verkeer moet wachten voor een regelmatig openstaande brug. 

Gelijkaardige taferelen zien we op deze drukke momenten ook aan de overzijde van de Vaart, met (lange) files in de Venstraat, Zaatstraat en de Theofiel Van Cauwenberghslei.

 

Aan de Villerslei, op de plaats waar nu nog een parking is voor 25 personenwagens ligt (naast Bakkerij Dellafaille), wordt het eerste appartementsgebouw van 3 blokken ingeplant, met daarin 2 winkels.

De toegang tot de ondergrondse parkings voor de bewoners (voor 146 wagens) komt wat verder, vlakbij Brug 14. Op het domein is er nog een bovengrondse parking met een schamele 14 plaatsen voorzien en 20 ondergrondse plaatsen voor de bezoekers van de plaatselijke winkels en de 2 voorziene horecazaken. 

Rekening houdend met de bestaande middenstand, wordt parkeren wordt dus een heikele zaak voor wie hier even komt winkelen, of op dokters- of kinébezoek gaat.

Hierover ondervraagd, kondigde schepen De Swaef aan dat hij momenteel op zoek is naar een terrein voor een extra buurtparking voor 40 wagens op loopafstand van het Havenplein. We zijn erg benieuwd wat dat wordt.

bottom of page