top of page

ZIJN DE BOMEN IN UW TUIN NOG GEZOND?

Wij wonen graag in het groen. Elke dag opnieuw kunnen we genieten van al die pracht en van die mooie bomen die in onze directe omgeving groeien.
De laatste tijd krijgen we geregeld berichten over omvallende bomen die heel wat schade kunnen aanrichten aan mens en eigendom. Dergelijke ongevallen kunnen overal gebeuren, ook bij u.
Daarom is het belangrijk om de gezondheidstoestand van de bomen in uw en onze tuin op te volgen.

Dat is wellicht gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Gelukkig zijn er tegenwoordig specialisten die ons kunnen bijstaan om de nodige inspecties te doen en ons te adviseren bij welke stappen er best worden ondernomen om ongelukken te voorkomen.
Ze worden "European Tree Workers" genoemd, dat zijn gecertificeerde boomverzorgers. Zij gaan via visuele controle van de boom, de standplaats en de ruimere omgeving na of er een verhoogd risico bestaat of niet. 
Naargelang het geval wordt geadviseerd bijkomende maatregelen te nemen: 

    • de boom in kwestie vellen, 

    • bewarende maatregelen nemen: dood hout verwijderen, snoeien, de boom verankeren, klimplanten verwijderen...,

    • nader onderzoek bevelen.


Lijst met erkende European Tree Workers.

bottom of page