top of page

Bouwwoede aan Schotenvaart

Je kan onmogelijk blind blijven voor de grote impact van deze erg verontrustende evolutie, die extra bewegingen op de huidige verkeersdruk zal meebrengen, met verkeerscongestie en parkeerdruk, toenemend sluipverkeer door Schotenhof, Koningshof, Schijndal en Berkenrode tot gevolg.

Maar er is nog meer op komst: de nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal. De afwikkeling van het verkeer van en naar deze brug, verloopt via de Sluizenstraat.  Deze drukke verkeersas langsheen Schotenvaart, zal in de toekomst nog veel meer verkeer te slikken krijgen, niet alleen tengevolge van de hierboven geschetste evolutie, maar ook door de komst van een nieuwe KMO-zone aan het Wijtschot. 

 

We mogen ons verwachten aan hectische toestanden op en rond het kruispunt van de Sluizenstraat met de Villerslei, ter hoogte van brug 14 en het geplande Havenplein-project.

Dagelijks hebben we nu al te maken met filevorming, met aanschuivend verkeer van vóór het kerkje aan de Alfons Servaislei, wanneer al het verkeer moet wachten voor een regelmatig openstaande brug. Gelijkaardige taferelen zien we op deze drukke momenten ook aan de overzijde van de Vaart, met lange files in de Venstraat, Zaatstraat en de Theofiel Van Cauwenberghslei.

 

Met het  grootschalig bouwproject van Triple Living dreigt de verkeerssituatie helemaal in een knoop te geraken. Aan de Villerslei, op de plaats waar nu nog een parking is voor 25 personenwagens, wordt het eerste appartementsblok (met daarin 2 winkels) ingepland. De toegang tot de ondergrondse parkings voor de bewoners (voor 146 wagens) komt wat verder, vlakbij Brug 14. Op het domein  komt nog een bovengrondse parking met een schamele 14 plaatsen voor de bezoekers van de plaatselijke winkels.

De bevoegde schepen kondigde nog aan dat hij een extra buurtparking op loopafstand van het Havenplein uit zijn hoed zou toveren. We zijn erg benieuwd wat dat wordt.

 

Het is overduidelijk dat dit megalomane project een erg zware last zal leggen op het nu reeds erg drukke verkeerspunt aan de brug 14.

We  zullen af te rekenen krijgen met erg zware verkeersoverlast, parkeerdruk in de aangrenzende straten en sluipverkeer doorheen onze woonparkwijken. 

bottom of page