BESTUUR

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Min De Dycker-Lenière       Voorzitter

Luc Michoel                          Penningmeester

Marc Danen                         Secretaris

Lode Janssens                     Communicatie

Sophie Coolsaet                  Public Relations

Rob Koreman                      Ontspanning en cultuur

Sabine Broeckx                   Kwaliteit leefomgeving 

Annemie Adriaenssens     Bestuurslid

Marc Leysen                        Bestuurslid

Overeenkomstig onze statuten is het dagelijks beheer van onze VZW toevertrouwd aan de Raad van Bestuur.

Elk jaar in de loop van de maand januari brengt dit bestuur verslag uit van haar activiteiten aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties  of wenst u bepaalde problemen te melden ?  

klik dan hier.

Wij beantwoorden zo snel mogelijk uw verzoek

ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING
VAN
SCHOTENHOF 

VZW gesticht in 1931

Ondernemingsnummer 410637721

Bankrekening nr. BE26 3200 3244 2429

ADRES

Nachtegalenlei 50

2900 Schoten

JA IK WIL GRAAG MEER INFORMATIE OVER LIDMAATSCHAP ONTVANGEN

© 2017 door Vereniging van Schotenhof vzw.