EVENEMENTEN

In onze doelstellingen hechten we veel belang aan het samenbrengen van mensen.

Dit doen we via de organisatie voor onze medebewoners van allerlei interessante culturele, sociale en andere activiteiten, zoals de jaarlijkse Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie, diverse uitstappen, concerten, voordrachten, wandel- en fietstochten enz .

Ten gevolge van de Coronacrisis blijven alle evenementen

tot nader bericht opgeschort.

Wij wensen jullie van harte een gezond en wel 2021! 

We missen natuurlijk onze aangename contacten en we kijken er samen met jullie naar uit om de draad in dit nieuwe jaar weer te kunnen opnemen. Laten we hopen dat de vaccinaties snel en accuraat kunnen uitgevoerd worden zodat we onze programmatie effectief kunnen hernemen. Uitstel wordt in geen geval afstel, het wordt in ieder geval een blij weerzien! Tot later.