EVENEMENTEN

In onze doelstellingen hechten we veel belang aan het samenbrengen van mensen.

Dit doen we via de organisatie voor onze medebewoners van allerlei interessante culturele, sociale en andere activiteiten, zoals de jaarlijkse Algemene Vergadering met Nieuwjaarsreceptie, diverse uitstappen, concerten, voordrachten, wandel- en fietstochten enz .

Zondag 24 april 2022

'DE 5 VAN SCHOTEN’ - Erfgoedtentoonstelling in het Kasteel van Schoten

 

Op zondag 24 april om 11u brengen wij een geleid bezoek aan 'de Vijf van Schoten', een prestigieuze tentoonstelling in het kasteel van Schoten over vijf grote, maar toch enigszins ondergewaardeerde kunstenaars die vooral tijdens het interbellum actief waren: 

•    Jan Van Puyenbroeck, een van de belangrijkste portretschilders van de 20ste eeuw, die o.a. Koningin Fabiola, P.W.Segers, Marnix Gijsen, Kardinaal Van Roey, Gerard Walschap, Sir Henry Deterding (Shell) en honderden anderen vereeuwigde.

•    Anton Van de Velde, schrijver en regisseur van opera- en toneelproducties, o.a. het Heilig Bloedspel Brugge met 600.000 toeschouwers en auteur van tientallen toneelstukken en opera’s. Medestichter van het Vlaamse Volkstoneel.

•    Lode Vleeshouwers, was niet alleen schilder maar vooral bekend als beeldhouwer van monumentale werken voor kerken en abdijen, zoals onder meer het 18 meter hoge beeld van de Madonna met Kind, aan de Abdij van Orval (gehouwen uit een immense steen van 120 ton) en het Heilig Hart beeld aan  onze St. Cordulakerk.

•    Eugeen De Bock, militante Vlaming, auteur en oprichter van de eerste Vlaamse uitgeverij De Sikkel, en medeoprichter van de Vlaamse Boekenbeurs

•    Arthur Verhoeven, componist en koster- organist in onze Sint-Cordulakerk van voornamelijk religieuze muziek, maar ook van liederen o.a. van Jozef Simons

 

De titel “De 5 van Schoten” is niet zomaar gekozen: alle vijf hebben een groot deel van hun leven in  Schoten doorgebracht. Hun belangrijkste artistieke periode was het Interbellum. En elk van hen beheerste een andere kunstdiscipline. Stuk voor stuk waren ze geworteld in de ontluikende Vlaamse beweging van de 20ste eeuw en droegen ze, elk binnen hun eigen discipline, bij tot de ontvoogding van Vlaanderen. Vijf straten in Schoten werden naar hen vernoemd.

Vier van de vijf hebben zelfs in Schotenhof/Koningshof gewoond: Eugeen De Bock in het Kraaiennest-Alice Nahonlei 19, Lode Vleeshouwers in de Distelvinklei 9, Jan Van Puijenbroeck in de  Erasmuslei 8 en Anton Van de Velde in “Huize De Ark” in de Heidebloemlei.

 

Curator van deze tentoonstelling is Harrie Hendrickx, ere-burgemeester van Schoten. Hij zal ons persoonlijk rondleiden door deze zeer interessante tentoonstelling, die we u graag van harte aanbevelen.

Afspraak om 10.50 u aan het kasteel. De toegang is gratis.

 

Zaterdag 26 juni 2022 om 17u - Algemene Vergadering 2022

Omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen coronabesmettingen werd de Algemene Vergadering van de VZW Vereniging van Schotenhof - oorspronkelijk gepland op 16 januari 2022 -  uitgesteld.

Zeer uitzonderlijk gaat de eerstvolgende Algemene Vergadering nu door op zaterdag 26 juni 2022.

Na afloop organiseren we een Italiaans Zomerbuffet. Meer informatie volgt nog.