top of page

Brug 14 opnieuw onbruikbaar wegens herstellingswerken

De werken aan de automatische sturing van brug 14 over Schoten Vaart (ter hoogte van de Villerslei) worden hervat. Om de hinder te beperken voert gebeurt dit nog tijdens de zomervakantie. De brug blijft buiten gebruik vanaf 7 augustus tot 15 september 2023.  Tijdens de werken moet je omrijden om de vaart over te steken. Bekijk de omleiding.

  • Fietsers en voetgangers kunnen even verderop oversteken aan sas 9.

  • Verkeer naar het centrum rijdt via de Sluizenstraat, Hoogmolendijk, Wijnegembaan, Leo Van Hullebuschstraat, Hendrik Consciencestraat, Venstraat.

  • Verkeer vanuit het centrum rijdt via Venstraat, Hendrik Consciencestraat, Verbertstraat, Victor Adriaenssensstraat, Braamstraat, Wijnegembaan, Hoogmolendijk, Sluizenstraat.

Tegelijkertijd zullen de nutsbedrijven de ondergrondse leidingen in de Villerslei onder handen nemen, als voorbereiding op de definitieve heraanleg van de straat (heraanleg voorzien in 2025). Nadien worden de klinkerfietspaden, die er momenteel erg lamentabel bijliggen, hersteld.       28072023

bottom of page