BELANGRIJK -Nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de woonparken op komst

Tot 15 juli loopt er een publieke raadpleging rond het RUP Woonparken, zie ook https://www.schoten.be/rup-woonparken

De gemeente Schoten communiceerde hierover al via de Info Schoten, de Bode van Schoten en de gemeentelijke website. 

Er werden ook een zestal info-panelen opgemaakt die toelichting geven over de achtergronden en doelstellingen van dit RUP en die ook doorverwijzen naar een digitaal info-moment dat gepland is op 7 juni 2021.

Waarover gaat het eigenlijk?

Samen met de Provincie Antwerpen wordt met enkele buurgemeenten een Ruimtelijk UitvoeringsPlan, kortweg een RUP, opgesteld voor de woonparken. 

Dat plan legt voor een bepaald gebied de grondbestemming vast en formuleert voorschriften over de stedenbouwkundige handelingen die toegelaten zijn binnen een bepaalde bestemming (zoals bijvoorbeeld het bouwen van een woning). 

Hoe hoog mag er gebouwd worden, waar moet er bebost worden, … dit zijn enkele voorbeelden van aspecten die een RUP kan vastleggen.

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?

Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Dit RUP behandelt specifiek de gebieden die op het gewestplan als woonparkgebied staan aangeduid: in ons gebied gaat het dus over Schotenhof, Koningshof, Berkenrode en Schijndal.

Het is blijkbaar de bedoeling dat dit RUP de bestaande RUP’s op termijn zal vervangen.

We nodigen U dan ook uit om de startnota van het RUP op te zoeken op de website van de gemeente, zodat U er alles over te weten komt!

Meer informatie vindt u hier.

HET IS ERG BELANGRIJK DAT U UW MENING OOK LAAT HOREN BIJ DE GEMEENTE. 

REAGEER AUB VÓÓR 16 JULI AANSTAANDE BIJ DE GEMEENTE SCHOTEN

Stuur daarom vóór 16 juli 2021 aanstaande al uw vragen, opmerkingen, suggesties en ook uw mogelijke bezwaren naar het College van Burgemeester en schepenen. U kunt dit doen als volgt: 

  • per aangetekend schrijven naar Verbertstraat 3, te 2900 Schoten, ofwel

  • door afgifte van uw opmerkingen tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis (zelfde adres), ofwel

  • per e-mail naar ruimtelijkeordening@schoten.be,

met kopie naar vereniging.schotenhof@skynet.be.

WENST U MEER TE WETEN OVER ONS STANDPUNT?

Klik dan hier: "NIEUW RUP WOONPARKEN"

200521

Werken aan OLV Koningin -Koningshof

De tuin rond de kerk van O.L.V.Koningin Koningshof krijgt een facelift, op basis van een nieuw ontwerp, dat uitgewerkt werd door landschapsarchitect Gert Dessoy, in samenwerking met de gemeente Schoten en de Kerkfabriek. 

Het is de bedoeling om de parktuin rond de kerk opnieuw te laten floreren, dankzij het aanplanten van nieuwe kleurrijke beplanting. 

Een meer toegankelijke tuin moet de beleving van het groen rondom de kerk voor de buurtbewoners bovendien aanzienlijk verbeteren.

Gemeentewerkers beginnen volgende week alvast de laurierstruiken rondom de vijver te verwijderen, dit om plaats te maken voor nieuwe struiken zoals de Buddleja (de Vlinderstruik), Hibiscus en de Hydrangea Paniculatum ‘Phantom’ (Schapenkoppen hortensia).

De rododendrons blijven staan, maar zullen in de toekomst afwisselend gesnoeid worden om ze weer te doen bloeien.

Daarnaast worden een aantal bomen verwijderd, waaronder enkele kerselaars, en vervangen door nieuwe exemplaren.

Er werd gekozen voor een Lijsterbessoort die beter bestand is tegen droge zomers. Tot slot verdwijnen er ook enkele coniferen, dit om de grote glasramen te beschermen en de brandweer betere doorgang te verlenen ingeval van brand. 19022021

Riolerings- en wegenwerken in de Kwikstaartlei, Rosierslei en Leeuwerikenlei

Deze straten worden volledig heraangelegd en krijgen daarbij een nieuwe afvalwaterriolering, regenwatergrachten en een volledig nieuw wegdek. Na het kappen van alle laanbomen, werden de laatste maanden van 2020 de nutsleidingen aangepakt.

Vanaf woensdag 6 januari 2021 start de aannemer dan eindelijk met de werken in de Rosierslei (vanaf de Villerslei tot het eerste kruispunt) en de Kwikstaartlei. Tijdens de werkuren van 7.00 tot 16.30 uur), is plaatselijk verkeer moeilijk of onmogelijk. Buiten de werkuren is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Houd steeds rekening met de signalisatie.

Snelheidsremmers in de Schijnparklaan 

Om de verkeersveiligheid en het rustig wonen in deze mooie straat te garanderen, werden er in de zomer van 2020 in de Schijnparklaan vijf snelheidsremmende plateaus aangelegd. 

Eikenprocessierupsen

Elk jaar worden we weer geconfronteerd met de plaag van de eikenprocessierupsen. Tot voor kort konden we een beroep doen op de gemeentediensten om ons ter hulp te schieten. Hier komt nu jammer genoeg verandering in. Wat kan je doen? Lees hier meer08052020

Zijn de bomen in uw tuin nog gezond?

Omvallende bomen kunnen heel wat schade kunnen aanrichten aan mens en eigendom. Daarom is het belangrijk om de gezondheidstoestand van de bomen in uw tuin op te volgen. Lees hier meer13022018