Proefopstelling rond de scholen St. Ludgardis en Campus Kajee

Het gemeentebestuur van Schoten heeft maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in de ruime omgeving van Sint-Ludgardis-school en Campus Kajee te verbeteren.

Wie er kinderen of kleinkinderen heeft of wie in de omgeving van deze scholen woont, weet dat de verkeerssituatie bij het begin en het einde van de schooltijd er redelijk hectisch kan zijn.

 

Daarom werkten het gemeentebestuur met de lokale politie, in overleg met beide schooldirecties, een veilig en duidelijk circulatieplan uit voor het verkeer in de ruime omgeving van deze scholen. 

Hierbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de veiligheid van fietsers en voetgangers..

Voor de eventuele invoering van dit plan, wil het gemeentebestuur het circulatieplan grondig uittesten en evalueren. Tijdens de herfstvakantie plaatst men daarom een proefopstelling.

 

In deze evaluatie is de mening van buurtbewoners, leerlingen plus hun ouders en leraars een belangrijk element. 

Vanaf 17 november -na een korte periode van gewenning en aanpassing- kan u aangeven hoe u de gewijzigde verkeerssituatie ervaart.

 

Meer details over dit plan en de proefopstelling vindt u hierna in de brief van het gemeentebestuur van Schoten

De link naar het digitaal participatieplatform van de gemeente, denkmee.schoten.be bevat tevens een kaart zodat u zich de nieuwe situatie beter kunt voorstellen. 

Wil u graag uw mening geven over de proefopstelling, maar bent u niet zo digitaal? Dan kan u ook mailen naar communicatie@schoten.be of bellen naar (03) 680 09 77.

28102021

De heraanleg van de Kwikstaartlei, Rosierslei en Leeuwerikenlei is klaar

De werken voor de heraanleg van deze straten zijn ten einde: de straten zijn voortaan uitgerust met een afvalwater-riolering, regenwater grachten en kregen een volledig nieuw wegdek. Het eindresultaat oogt mooi.

Nu nog wachten op de aanplanting van nieuwe laanbomen  

                                                                                                                                        25102021

Wat doen we met de herfstbladeren?

Ook deze herfst stelt Schoten weer gratis bladcontainers ter beschikking voor wie samen met zijn buren de bermen van de straat wil schoonmaken.  Aanvragen rechtstreeks sturen naar bladcontainer@schoten.be, met opgave van de namen van minstens 5 deelnemers, het weekend wanneer je de container wenst en de plaats waar hij afgeleverd kan worden.                                                                                             27092021

BELANGRIJK -Nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de woonparken op komst

Tot 15 juli liep er een publieke raadpleging rond het RUP Woonparken, (zie ook https://www.schoten.be/rup-woonparken)

De gemeente Schoten communiceerde hierover al via de Info Schoten, de Bode van Schoten en de gemeentelijke website. 

Samen met de Provincie Antwerpen wordt met enkele buurgemeenten een Ruimtelijk UitvoeringsPlan, kortweg een RUP, opgesteld voor de woonparken. 

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?

Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Dit nieuwe RUP behandelt specifiek de gebieden die op het gewestplan als woonparkgebied staan aangeduid: in ons gebied gaat het dus over de wijken Schotenhof, Koningshof, Berkenrode en Schijndal.

Het is blijkbaar de bedoeling dat dit RUP, dat de bestaande RUP’s en BPA's op termijn zal vervangen, het groene karakter van onze wijken zal "versterken", maar tegelijk wil men deze wijken ook "aanpassen aan de vereisten van de moderne tijd". Hiervoor moeten  er nieuwe en kleinere woonvormen mogelijk worden, wil men meer publieke ruimte creëren en een aantal “voorzieningen” toestaan. Welke dat moeten zijn, is niet onmiddellijk duidelijk: sport- en spelruimtes, handelsactiviteiten, horeca, appartementen…?

De Vereniging van Schotenhof maakt zich terecht zorgen over deze plannen, die niet altijd uitblinken in duidelijkheid. Voortgaande op de reacties die we binnenkregen van heel wat bewoners uit het betrokken gebied, stellen we vast dat veel mensen zich ongerust maken over de plannen, veelal omdat de eigenheid van deze - toch wel unieke groene omgeving - wel eens zou kunnen verdwijnen.

De Vereniging heeft de gemeente voorgesteld om als "stakeholder" actief betrokken te worden in dit moeilijke dossier.

U kan de startnota van het RUP opzoeken op de website van de gemeente, zodat U er alles over te weten komt!

Meer informatie vindt u hier.

200521

Verfraaiing omgeving OLV Koningin -Koningshof

De tuin rond de kerk van O.L.V.Koningin Koningshof kreeg in de zomer van 2020 een facelift, op basis van een nieuw ontwerp, dat uitgewerkt werd door landschapsarchitect Gert Dessoy, in samenwerking met de gemeente Schoten en de Kerkfabriek. 

Het is de bedoeling om de parktuin rond de kerk op termijn opnieuw te laten floreren, dank zij onder meer de nieuwe kleurrijke beplanting. 

Een meer toegankelijke tuin moet de beleving van het groen rondom de kerk voor de buurtbewoners aanzienlijk verbeteren.

De laurierstruiken rondom de vijver werden verwijderd,  om plaats te maken voor nieuwe struiken zoals de Buddleja (de Vlinderstruik), Hibiscus en de Hydrangea Paniculatum ‘Phantom’ ("Schapenkoppen-hortensia").

De rododendrons mogen blijven staan, maar zullen in de toekomst afwisselend gesnoeid worden om ze weer te doen bloeien.

Daarnaast werden een aantal bomen verwijderd, waaronder enkele kerselaars, en vervangen door nieuwe exemplaren.

Er werd gekozen voor een Lijsterbessoort die beter bestand is tegen droge zomers.

Tot slot moeten er ook enkele coniferen verdwijnen, dit om de grote glasramen te beschermen en de brandweer betere doorgang te verlenen ingeval van brand. 19022021

Eikenprocessierupsen

Elk jaar worden we weer geconfronteerd met de plaag van de eikenprocessierupsen.

Vroeger konden we een beroep doen op de gemeentediensten om ons ter hulp te schieten. Hier komt nu jammer genoeg verandering in.

Wat kan je doen? Lees hier meer08052020

Zijn de bomen in uw tuin nog gezond?

Omvallende bomen kunnen heel wat schade kunnen aanrichten aan mens en eigendom. Daarom is het belangrijk om de gezondheidstoestand van de bomen in uw tuin op te volgen. Lees hier meer13022018