top of page

Vlaanderen Feest! 

Ook dit jaar kan u via 'Vlaanderen Feest!' een tegemoetkoming krijgen tot 170 euro om een buurtfeest te organiseren tussen 28 juni en 11 juli 2024. Alle nodige info vindt u op: https://vlaanderenfeest.eu/.

Trajectcontrole in de Alice Nahonlei

Het Ransuilbos

Na enkele jaren wachten is er eindelijk positief  nieuws over de aangekondigde trajectcontrole in de Alice Nahonlei.De bevoegde schepen laat ons weten dat de bestelling lopende is. Naar verwachting zou men de palen met de nodige camera's nog voor deze zomer plaatsen. Heel het systeem zou dan ergens in de loop van het najaar operationeel moeten zijn.

We houden jullie verder op de hoogte. 

04032024

De gemeente Schoten heeft enkele jaren geleden een stukje bos  aangekocht in de Ransuildreef. 

Het gemeentebestuur heeft nu plannen gemaakt om dit Ransuilbos open te stellen voor buurtbewoners en verenigingen.

Voor wie het niet precies weet liggen, dit bosje ligt in de wijk Schijndal, in de Ransuildreef, een zijstraat van de Schijndallei. 

Momenteel voert de gemeente er voorbereidende werken uit. Een aannemer zal de komende dagen de funderingen van een woning in het bos opbreken en afvoeren. Daarnaast moet er ook afval verwijderd worden. Er moeten enkele bomen gekapt worden om ter plaatse te geraken met werf-materiaal, maar uiteraard blijft het bos volledig behouden.

De gemeente vraagt om de werf niet te betreden.

In geval van vragen kunt u de dienst jeugd en gezin contacteren via het mailadres jeugddienst@schoten.be of op het telefoonnummer 03 685 19 18.

19032024

bottom of page